11 Mayıs 2009 Pazartesi

Ar-Ge Yaparak Krizden Karlı Çıkın


Kriz geldi geliyor derken Türkiye’nin gündemine iyice oturdu. Öncelikle ABD, ardından AB ve büyük ekonomi sahibi ülkeler derken Türkiye de krizden nasibini iyice aldı. Ekonomik göstergeler küresel krizin olumsuz yansımalarını çok açık şekilde gösteriyor.

Piyasa bu kadar kötü iken, krizi fırsata çevirebilen firmalar hangileri acaba?

Bu sorunun cevabı tam olarak Ar-Ge yapan firmalardır. Yaptığı araştırma geliştirme faaliyetleri sayesinde;

· Yaptığı Ar-Ge harcamalarının %75’i kadar Hibe alan,

· Araştırma geliştirme işlerinde çalıştırdığı mühendis ve işçilerin SSK işveren paylarının %50’sini ödemeyen,

· Araştırma geliştirme işlerinde çalıştırdığı mühendis ve işçilerin Brüt Ücreti içerisinde ödedikleri Gelir Vergisi’nin %80’inden muaf olan,

· Yaptığı tüm Ar-Ge harcamalarının %100’ünü gelirinden düşerek Kurumlar Vergisinden ciddi bir ekstra düşüş sağlayan,

· Yaptığı Ar-Ge harcamalarının tümünde Damga Vergisinden muaf olan,

· Yaptığı araştırma geliştirme sayesinde rekabet gücünü artıran,

· Kendisini çağa uygun (Up-to-Date) hale getirip, yeni teknolojiler üzerinde çalışan firmalardır.

Yukarıda bahsedilen destekleri almak çok mu zor peki? Şu an pek çok firma bu destekler sayesinde yaptığı harcamanın %110’una kadar destek alarak ciddi bir Nakit Girdisi sağlamaktadır. Ayrıca geliştirdikleri yenilikler sayesinde ciddi bir Rekabet Avantajı kazanarak, kriz sonrasına çok güçlü bir ivme ile hazırlanmaktadırlar.

Ne yapmak lazım?

Çalıştığınız sektördeki eksikleri belirleyerek, o sektöre yönelik yeni ürünler ve yeni teknolojiler geliştirmeye karar vermek gerekmektedir. Sonrasında ise Destek Programlarına başvurarak yapacak olduğunuz yenilik için Hibe ve Vergi Desteklerini almak gerekmektedir.

Destek Programları, başvuru ve destek süreci olmak üzere iki ana süreçten oluşmaktadır. Bu süreçlerin oldukça titiz ve profesyonel olarak yönetilmesi gerekmektedir.

Desteklerden faydalanmak için Profesyonel Hizmet almaktan çekinmeyin, verecek olduğunuz ücretlerin %75’ini yine Hibe olarak onay kurumlarından alabilirsiniz. Çalışacak olduğunuz firmayı seçerken; firmanın başarı oranına, kalitesine dikkat ediniz ki verdiğiniz emekler boşa gitmesin.

Bütün firmalarımızın, şu zorlu günlerden, başarı ve karlılıkla çıkması dileğiyle.

Levent MAŞA
Proje Yöneticisi & İşletme Mühendisi
SLH Mühendislik Yönetimi

2 Mart 2009 Pazartesi

Ar-Ge Yasası Dünya Devlerini Türkiyeye'de Ar-Ge Yapmaya Yönlendiriyor


Ar-Ge yasası dünya devlerinin dikkatini Türkiye'ye çekti. Zyxel, Mercedes, HP, Unilever rotayı ülkeye çevirenler arasında... Kervana son katılmaya hazırlanan ise Coca-Cola. Şirket 93 ülkenin bağlı olduğu Türkiye'yi Ar-Ge merkezi yapmak için kolları sıvadı..

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Eylül 2008'de Atlanta'daki Coca-Cola merkezini ziyareti sırasında Türkiye'ye Ar-Ge yatırımlarını artıracakları sinyalini vermişti şirketin Türk CEO'su Muhtar Kent. Bu açıklama bugünlerde ete kemiğe bürünüyor. Şirket Türkiye'yi Coca-Cola'nın en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri yapmak için görüşmeleri hızlandırdı. Coca-Cola içinden aldığımız bilgilere göre şirket uzun zamandır çalışmaları yürütülen ancak henüz detayları netleşmeyen merkezin hayata geçirilmesi için hazırlıkların tamamlanmak üzere... Coca-Cola İçecek İcra Kurulu Başkanı Michael O'Neill de "Türkiye'nin Ar-Ge merkezi olma hedefinde vergi teşvikleri kesinlikle önemli bir faktör" diyerek desteklediği Ar-Ge Teşvik Yasası'nın Coca-Cola'nın araştırma geliştirme yatırımını tetikleyen en önemli faktör olduğu kaydediliyor.

TÜRKİYE PARLAYAN ÜLKE
Coca-Cola İçecek'in halihazırda Elazığ'da bir şişeleme tesisi bulunuyor. Ancak alınan bilgilere göre Ar-Ge için daha merkezi bir yer aranıyor. İlk tercih İstanbul ve yakın çevresi. Gizli formülü efsane haline gelen Coca-Cola'nın yıllık Ar-Ge bütçesi 400 milyon dolar. Coca-Cola'nın 6.'sını Uzakdoğu'da üretime destek için Şangay'da kurduğu Ar-Ge merkezinden sonra Türkiye yedinci üs olacak. Coca-Cola'nın Türkiye'deki partneri Anadolu Endüstri Holding'in yönetim kurulu başkanı Tuncay Özilhan da SABAH yazarı Şelale Kadak'la yaptığı röportajda da Türkiye'de bir Ar-Ge merkezi kuracağı bilgisini vermişti. Türkiye, Coca-Cola için önemli bir ülke. Ülke performansları içinde 14'üncü sırada yer alan Türkiye 'parlayan yıldız' olarak nitelendiriliyor. (SABAH)

17 Şubat 2009 Salı

Sanayi Ar-Ge Hibe Programında Uygulama Esasları Değişikliği


Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ile TÜBİTAK işbirliğinde yürütülen 1501 kodlu "Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı"'nın Uygulama Esasları'nda değişiklik yapılmış ve söz konusu değişiklikleri içeren mevzuat (Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Uygulama Esasları) yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklikleri içeren mevzuat 01 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

UYGULAMA ESASLARINDA YAPILAN TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

Uygulama Esaslarında yapılan belirgin ve öne çıkan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir.
 • Proje yürütücüsünün kuruluş personeli olması zorunluluğu getirilmiştir.
 • Proje başlangıç tarihi itibariyle, proje çıktılarının bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmiş olması halinde proje önerisi değerlendirmeye alınmaz. (Proje sözleşmesi 26 Nisan 2008 tarihi ve sonrasında imzalanmış projelere uygulanacaktır.)
 • Desteklenen projede geliştirilmesi hedeflenen çıktıların tamamının veya bir kısmının kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmesi halinde, destek süreci sonlandırılır. İhale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin / işe başlama talimatının verildiği tarih arasındaki faaliyetler destek kapsamında değerlendirilir. (Proje sözleşmesi 26 Nisan 2008 tarihi ve sonrasında imzalanmış projelere uygulanacaktır.)
 • Destek kapsamına alınacak proje personel ücretlerine, asgari ücretin katlarını esas alan sınırlamalar getirilmiştir. (2009/2. döneminden itibaren uygulanacak)
 • Destek kapsamına alınacak ulaşım ve konaklama giderlerine sınırlama getirilmiştir. (2009/2. döneminden itibaren uygulanacak)
 • Süreç yeniliği veya süreç geliştirme konularında desteklenmesi uygun bulunan Ar-Ge nitelikli projelerde destek kapsamına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
 • Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar proje başvurusunda bulunamazlar.
 • Mali bilanço ve gelir tablosundaki değerler kullanılarak belirlenen oranları karşılayamayan kuruluşlar, proje başvurusunda bulunamayacaklardır. (01 Nisan 2009 tarihinden itibaren)
 • Elektronik imza uygulaması, online sayısal ortamda bilgi transferi uygulamalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 • Proje başlama tarihi, başvuru tarihinden itibaren doksan günden önce olmamak kaydıyla, herhangi bir ayın birinci günü olarak belirleneceği hususunda düzenleme yapılmıştır. (01 Nisan 2009 tarihinden itibaren)
 • Proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personelinin bulunmadığı projeler desteklenmez.
 • AGY300 dönem başvurularının zamanında sunulmaması durumunda, mücbir sebepler dışındaki gerekçeler kabul edilmeyecektir.
 • Transfer ödemesi (ön ödeme) uygulamasında, proje toplam tahmini bütçesi, 1.000.000.-TL ve bu tutarın altında bütçesi olan projelere talep edilebilecektir. Ön ödeme proje bütçesinin %20 si oranında uygulanacak olup, teminat mektupları süresiz olarak düzenlenecektir. Mahsuplaşma ilk dönem ve takip eden dönemde yapılacaktır. (01 Temmuz 2009 tarihinden itibaren)
 • Kuruluşun, kuruluş yetkilisinin veya proje yürütücüsün iletişim bilgilerinin değişmesi, proje yürütücüsünün değişmesi hallerinde kuruluş onbeş gün içerisinde, yazılı olarak TÜBİTAK'ı basılı veya elektronik ortamda bilgilendirecektir.
 • Proje sözleşmesinde belirtilen proje destek süresi uzatılmaz. Mücbir sebepler, müşteri gereksinimlerinin değişmesi veya projede kullanılacak yöntem ve teknolojideki değişikliklerin olması durumlarında, destek süresinin uzatılması bir defaya mahsus olmak üzere talep edilebilir. Proje sözleşmesinde belirtilen süre otuzaltı ayı geçmemek üzere en fazla yüzde yirmibeş (%25) oranında artırılabilir.
 • Kuruluşların desteklenen projeleri devretmeleri uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Proje destek sürecinin geçici olarak durdurma uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Projenin, Uygulama Esaslarının 75 inci maddesi kapsamında yürürlükten kaldırılması durumunda, kuruluşun diğer proje başvuruları var ise değerlendirme süreçleri durdurulur ve yürürlükten kaldırma kararının alındığı yılı takip eden üç takvim yılı süresince yeni proje başvurusu kabul edilmez.
Yeminli mali müşavirlerin düzenlediği AGY500 raporunda yanıltıcı bilgi bulunduğunun tespiti halinde, yeminli mali müşavire, yeminli mali müşavirin bağlı olduğu odaya ve AGY500 raporunu düzenlediği kuruluşa TÜBİTAK tarafından uyarı yazısı gönderilir. Söz konusu YMM'lerin üç yıla kadar TÜBİTAK destek programlarına ait tasdik raporu düzenlemeyezler.

Yukarıda özet olarak belirtilen değişiklikleri içeren "Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Uygulama Esasları" mevzuatının Kuruluş Yetkilileri, Proje Yürütücüleri, Proje Mali Sorumluları ve Yeminli Mali Müşavirler tarafından dikkatlice okunması, incelemesi sonrasında, uygulamalarını buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

19 Aralık 2008 Cuma

Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Destekleri


SLH’ın danışmanları temel mühendislik eğitimi ile donanmış ve farklı sektörlerde gösterilen faaliyetler hakkında düşünsel kavrama ve pratik uygulama yeteneğine sahiptir. Endüstri ve piyasada gözlenen iç ve dış değişkenleri takip etme ve derinlemesine çözümleme yeteneği, firmalarla daha iyi iletişim kurulmasını sağlar. Analitik düşünme yeteneği ve mühendislik bakış açısından gelen yetkinlikler, çalışılan firmalar için isabetli hedefler belirleme ve bu hedefleri gerçekleştirene kadar olan süreçte firmaların yanında gösterilen çabaları başarıya ulaştırır.
SLH Mühendislik Yönetimi aşağıdaki konu başlıklarının hepsinde ülkemizin yetkin Kobi ve Sanayi Kuruluşlarına;
  • Danışmanlık,
  • Proje Yönetimi,
  • Süreç Yönetimi ve
  • Destek Alımı konularında hizmet vermektedir.
-TÜBİTAK Destek Programları:
  • 1508 – TEKNOGİRİŞİM
  • 1507 – KOBİ AR-GE
  • 1501 – SANAYİ AR-GE
  • 1509 – ULUSLAR ARASI SANAYİ AR-GE
1508 – Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı: Üniversitelerin örgün öğretim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 5 yıl önce almış gerçek kişilerin, Teknoloji ve Yenilik Odaklı girişimlerinin %75 oranıyla 100.000 YTL’ ye kadar en çok bir yıl süre için hibe biçiminde desteklenmesi.


1507 – Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: KOBİ statüsünde olan ve daha önce TÜBİTAK’a proje başvurusunda bulunmamış veya en az bir kez proje başvurusunda bulunmuş kuruluşların, Ar-Ge Projelerinin %75 oranında 400.000 YTL’ ye kadar en çok 18 aya kadar hibe biçiminde desteklenmesi.
1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ülkemizde yerleşik tüm kuruluşların, Ar-Ge proje giderlerinin en fazla %60 oranında üst limit olmaksızın en çok 36 aya kadar hibe biçiminde desteklenmesi.


1509 – Uluslar arası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ülkemizde yerleşik tüm kuruluşların, uluslararası ortaklı (en az bir ortak) Ar-Ge projelerinin, büyük firmalar için %60, Kobi’ler için %75 oranında, destek süresinde ve proje bütçesinde üst limit olmaksızın desteklenmesi. (Eureka, Eurostars, ITEA2, CELTIC, CATRENE, Pro-Factory)


-TTGV Destekleri: Sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ülkemizde yerleşik tüm kuruluşların, Ar-Ge proje giderlerinin %50 oranında 2 Milyon Dolar üst limitli olarak faizsiz şekilde, 1 yılı geri ödemesiz olarak 4 yıllık geri ödeme planıyla Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından desteklenmesi


-AB Hibeleri: AB çerçeve programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır. Çerçeve Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir. 7. Çerçeve Programı, dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük sivil araştırma programıdır (53,2 Milyar Euro). 6. Çerçeve Programında yaklaşık 500 Türk kuruluşu projelerde yer almıştır. 7. Çerçeve Programı;
  • İş Birliği Özel Programı
  • Fikirler Özel Programı
  • Kişiyi Destekleme Programı
  • Kapasite Özel Programı
ana başlıklarına ayrılmış ve her bu ana başlık için ayrı proje çağrısı yapılmaktadır.

-Teknokent / Teknopark: Teknoparklar, kurulduğu yöre, bölge ve genel olarak ülkedeki bilgiye dayalı kurumlarının ve işletmelerinin teknoloji alanındaki rekabet edebilirliğini ve yenilikçi niteliğini geliştirmek amacıyla; bilgi ve teknolojinin üniversiteler, araştırma merkezleri, şirketler ve pazarlar arasında dolaşmasını teşvik eden ve kolaylaştıran, innovasyona (buluşçuluk) dayalı şirketlerin kurulmasını ve gelişimini destekleyen, paydaşlarına ARGE çalışmalarında kullanılacak yüksek nitelikli ofis alanları ve destek hizmetler sunan, profesyonel anlayışla yönetilen organizasyonlar. Teknoparklarda ARGE faaliyeti yürüten kuruluşlar; KDV(Katma Değer Vergisi) ve Gelir Vergisi ödememektedir.